15. mai 2008

Tryggere sentrum


I dag la byrådet frem forslag til nytt skjenkeregime for Bergen. I tråd med byrådserklæringen har man vurdert en rekke tiltak for å gjøre sentrum tryggere, deriblant skjenketider. For KrF er det svært gledelig at byrådet nå går inn for å redusere skjenketiden fra kl 03:00 til 02:30. Med dette forslaget får vi en tryggere og mer trivelig by.

For KrF har denne saken vært spesielt viktig. Det handler selvsagt ikke e om det ene eller andre, KrF tror på en miks av tiltak, men skjenketider er utvilsomt viktig for å få ned uroen i sentrum. Signalene fra politiet har vært viktige å lytte til. De har kunne fremvise en volds- og urobølge i sentrum som krevde nye konkrete tiltak.

I byrådssaken som nå er lagt frem, fremkommer det også at byrådet vil videreføre arbeidet med hyppige kontroller og inndragning av bevilling på grunnlag av bråk og alvorlige brudd på skjenkebestemmelsene. Innføring av vertskapsbevis etter modell fra Oslo er et nytt og viktig tiltak. Noe skjerpede krav til internkontroll er også lagt inn.

Jeg vil si det så enkelt:
Vi ønsker en åpen og trivelig by, da er det viktig at det ikke bare er lett å få skjenkebevilling, det må også være lett å miste og det må være gode og hyppige kontroller.

Uteservering som i hovedsak gjelder sommerhalvåret og som kun vil gjelde de steder der man ikke berører tette boligområder, der går man inn for en økning i tid til kl 01:00. Sett i en sammenheng der vi har en streng og viktig røykelov og at vi ønsker et levende sentrum, så er dette en utvidelse KrF godt kan leve med.

Jeg må også benytte anledningen til å skryte litt av våre byrådsvenner Høyre og Frp. Gjennom flere såkalt "vanskelige saker", har byrådet evnet å komme frem til gode løsninger for byens innbyggere. Det er svært gledelig.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

8 kommentarer:

Tor Øyvind Westbye sa...

Hva slags effekt forventer man at en innskrenkning av sjenkebevilgningen på en halv time skal kunne få? Det må jo være som en bagatell å regne.

Man bør heller gjøre som i England. Stenge de aller fleste serveringssteder klokken 12, og så ha noen få tilltalser for nattklubber som gjerne kan ha åpent til klokken fire om natta. Og da snakker jeg om kanskje så få som fire-fem nattklubber i en By som Bergen. At folk skal kunne sitte å drikke ute hver eneste natt uken i gjennom til langt på natt, hører ingen steder hjemme.

KrF har en utfordring i å fremstå som ansvarlige og troverdige i ruspolitikken. Det bør være langt flere kontrollører ute, og flere utesteder må bli stengt pga. av brudd som alle vet forekommer. Matbutikker må også kontrolleres i betydelig større grad, og de må viste tillatelse til å selge alkohol ved første tilfelle av salg til mindreårige. Hva har KrF i Bergen tenkt til å gjøre for å etterleve disse sentrale og selvfølgelige krav?

Filip Rygg sa...

Hei Tor Øyvind!

En halvtime er et viktig skritt i riktig retning, KrF har ytret ønske om å gå enda lenger, men det har det ikke vært og det er det heller ikke flertall for i bystyret. En ordning slik man har i England har flere nevnt, men de evalueringer som er gjort viser at ordningen har vært en katastrofe både når det gjelder konsum og voldsutøvelse.

Det har de siste årene vært en kjempeøkning i kontroll og i inndragninger. I forslaget som nå foreligger skjerpes det ytterligere. Jeg oppfatter at vi her har mye å "skryte" av.

Når det gjelder det siste du nevner, så er det ingen tvil om at man gjør en rekke ting for å motvirke dette. Men av erfaring vet vi at det ofte er vanskelig å ta butikker i å selge til mindreårige, det eneste effektive tiltaket jeg har hørt om er gjennom aktiv provokasjon, og det har visse juridiske betenkligheter.

Tor Øyvind Westbye sa...

Jeg kan ikke forstå at det skal være juridiske betenkligheter ved å gjennomføre kontroller ved aktiv provokasjon. Det er jo slik reglementet er i dag den eneste måten å effektivt kontrollere dette på! Hvis det er juridisk betenkelig å kontrollere en regel, da er jo hele regelen meningsløs. Da må man i såfall gjøre det påbudt for alle matbutikker å sjekke legitimasjon på samtlige alkoholkunder ved hvert eneste salg, og det skjønner man jo vil være tungvint.

Man må enten gjøre to ting. Endre regelverket, eller kontrollere ved aktiv provokasjon. Noe annet vil jo være å akseptere at det selges alkohol til mindreårige, og overlate hele ansvaret til de butikkansattes moral. Jeg har hatt ulike jobber der jeg i flere situasjoner må sjekke leg. Det er ikke spesielt morsomt, og jeg skjønner at det kan være ubehagelig å gjøre dette når man sitter i kassen. Derfor er også situasjonen slik den er. Men er virkelig Bergen KrF villig til å leve med at 16 åringer fritt kan kjøpe alkohol på nærbutikken?

Jeg kan heller ikke skjønne at konsekvensene av å stenge majoriteten av utsalgsstedende klokken tolv kan være katastrofale. Det strider jo imot all fornuft, og jeg vil gjerne ha en forklaring på det.

Filip Rygg sa...

hei igjen :)

Aktiv provokasjon i denne saken handler om å bruke mindreårige som skjenkekontrollører. Vi kan godt diskutere en endring av loven, men kommunen kan ikke på egen hånd gå inn for det.

Ditt eksempel fra England har gitt dårlige erfaringer, det må vel telle?

Å stenge majoriteten kl 12 anser jeg som helt urealistisk. For meg er det helt ok at folk drar til byen og sitter der også etter kl 12. Problemet er at vi til nå har hatt så lange åpningstider at det har virket negativt på konsum og gatevold situasjonen.

Har vel en følelse av at du her er mest opptatt av å kritisere, og lite opptatt av å se at dette faktisk er en markant endring i forhold til tidligere år. Vi kunne gjerne gått lenger, men det er det ikke flertall for. Det vi nå har fått til er et riktig og viktig skritt for Bergen.

Tor Øyvind Westbye sa...

Jeg er ikke bare ute etter å kritisere. Det er bra at dere har klart å få utestedene til å stenge en halv time tidligere. Forhåpentlig vil det føre til noe mindre vold og bråk om natten. Det skal dere ha ros for. Men jeg synes det er trist at det synes som om dere har gitt opp å forsøke å holde kontroll med salg av alkohol til mindreårige i butikker. Det er et alvorlig problem, og selvfølgelig helt i strid med intensjonen i loven. Her har selvsagt også politi og storting mye av ansvaret, men jeg håper ikke dere gir opp kun fordi du fikk noe kritikk etter forslaget om å bruke mindreårige kontrollører. Dette kan være en god sak for Bergen KrF om dere klarer å gjøre noe med det.

Anonym sa...

Vi er vel mange som ikke er spesielt stolte av å være norske når vi krøsser torgalmeinninga i hel- eller halvedru tilstand en tilfeldig lørdagskveld. Dessutener det latterlig bruk av politiressurser å måtte passe på bråkmakerne som vanligvis er snille i edru tilstand. Innskjerping er nok ikke så dumt. Men hvorfor ikke stille strengere krav til de som profiterer på dette, uteplassane? Det er ikke en menneskerett å selge alkoholgift.

Når det er passe å stenge kranene er en evig diskusjon. Men sjøl syns jeg uteplassane skulle vært pålagt å holde oppe minst en time etter sjenkestopp. Denne timen må de servere god nattmat og alkoholfri drikke. Hadde dette blitt innført, skulle vi ikke ha det så hektisk med å stille oss i junk-, og drosjekø. Alt i alt trur jeg vi ville fått en triveligere avslutning av en kveld på byen.

-m

Filip Rygg sa...

Tor Øyvind: enig med deg i at det å stoppe salg til mindreårige er veldig viktig, selvsagt har vi ikke gitt opp det. Utfordringen er hvordan. Men det finnes løsninger med mer kursing av ansatte, på sikt vil man kunne vurdere tekniske anordninger der man må dra et ID-kort gjennom et apparat og man kan stille strengere krav til de ansatte(feks aldersgrenser for salg av alkohol, ikke bare kjøp). Dette er tiltak KrF vurderer, og forhåpentligvis finnes det flere. I den sammenheng er det veldig bra du peker på dette, for det er lett å bli ensidig når det gjelder tiltak i alkoholpolitikken.

anonym: alkoholloven har et punkt som sier at maksimal fortæringstid, altså den tiden du har åpent etter at du har sluttet å selge alkohol, er på 30 min. KrF har flere ganger foreslått 60 min, men dette blir avvist pga alkohollovens bestemmelser. Men det kan selvsagt være at det finnes noen mellomting her, det må man se på.

ivar sa...

Tor Øyvind: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1579767/Gordon-Brown-criticises-24-hour-drinking.html