24. jul. 2008

Dødsulykkene krever ny regjering


Tre mennesker døde i trafikken i går. Alle var MC-førere. En ganske helsvart dag med andre ord. Og i det hele tatt har året under ett vært ganske dystert når det kommer til trafikkulykker. Vi har fått flere ulykker og flere tap av menneskeliv. Mens noen sier de vil ha så gode veier at man kan være noe brisen uten å skade seg, tror KrF på en pakke av tiltak. Men det haster. Når liv står på spill er det ikke mulig å vente.

Det er egentlig helt vanvittig at ikke mer skjer på dette feltet, og enda mer vanvittig er det at regjeringen i år kutter i 11 viktige prosjekt for å spare penger. Til neste år kutter man i 6 andre viktige prosjekt. Som lokalpolitiker og delansvarlig for veistandarden i egen kommune har jeg en svært vond følelse når nyhetene melder om nye ulykker. For jeg vet at mange kunne vært ungått, om man bare hadde gjort noen enkle grep. Men samtidig er dette svært komplekst. Det er ikke nok å bygge midtdelere på alle veier i Norge. Langt flere tiltak må til.

Første halvår i år døde 133 personer i trafikken mot 97 i samme periode i fjor. Hvordan kan et slikt tall fjernes helt? Vi har selvfølgelig en nullvisjon, men det kan ofte virke som om man akseptere noe "svinn". For de det gjelder, de pårørende og for Norge som land er dette helt uakseptabelt.

Et viktig område er dette med rus. I mange ulykker har en eller flere av de involverte vært påvirket av rus. Her bør man ta i bruk strengere virkemidler. Blir man tatt en gang for å være påvirket mens man kjører, bør man umiddelbart bli pålagt alkolås i bilen. Den fungere slik at man må blåse hver gang man neste gang skal starte bilen. På den måten vil mange farlige situasjoner kunne unngås.

I følge Trygg Trafikk har rundt 100 av drepte i trafikken årlig latt vær å bruke bilbelte. Hvis de hadde brukt det, ville minst 50 liv vært reddet. Kanskje tiden er moden for strengere straffer når bilbelte mangler, eller en beltelås etter modell av alkolåsen?

Mange av bilene som kjører rundt på de norske veiene er gamle, og en del av de svært utrygge. Ved å øke vrakpanten kan kan vi oppnå en miljøeffekt og vi kan bli kvitt en rekke utrygge biler. Vrakpanten bør feks kunne ligge på ca 5000,-.

Har du andre tanker og ideer for å gjøre trafikken i Norge tryggere? Svært mange liv har gått tapt, og vi vet at statistikkene sier at mange også skal oppleve trafikkulykker i tiden fremover. Det krever handling. Vi trenger konkrete tiltak, en ny regjering som vil prioritere trafikksikring og vi trenger flere nye kreative innspill.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det hjelper neppe med en økning på vrakpant på kr. 5 000.-. Nye biler må bli mye billigere, veinettet må bli mye bedre.
Jeg er nettopp kommet tilbake til Norge etter ferie o Sverige og Danmark. Her er veistandaren fantastisk når det gjelder hovefartsårer fra stor byer til storbyer. Har lagt jevnt i 130-140 km/t uten noen form for problem. Kommer tilbake til Norge, kjører hovedfartsåre fra Oslo til Bergen og er oppi 2-3 farlige situasjoner i løpet av turen. Smale veier, tungtransport og en haug med sjåfører som kun kjører på landeveien når det er ferie tid. Dette er etter min mening med på å skape farlige situasjoner og så høye dødsfall. Klart at 4 felts motorveier ikke vil hindre at folk fortsatt vil omkomme i trafikken, men jeg er hellig overbevist om at vi ville redusert dødsulykker betraktelig.
Nå er det helt sikkert noen skikkelig sosialdemokrater som vil si at vi bor i et land hvor det ikke er mulig bygge slike veier som våre kjære naboland har, til dem vil jeg si at det er bullshit. De har fjell i sør tyskland, Sveits, Østerike, Italia, Frankrike som er mye værre å bygge vei i enn hva som er tilfelle i Norge. I de nevnte land er veinettet som kjent mye bedre. Bare det at kjører du bil fra øst til vest i Norge etter kl. 21.00 så er de fleste kafeer og Wc stengt sier mye om Norsk veisatsning.
I Norge har vi dessverre politikere som ikke handler, men kun snakker og dermed blir det ikke noe av mulighetene for nye veir mellom de store byene.
At det og vedtaes å stenge ned allerede bestemte vei prosjekter som er påbegynt og i full gang forteller og mye våre "kjære" politikeres handlekraft og inkompentanse.
Ja selv standaren på nye E6 fra Svinesund til Oslo er for dårlig. Veien er for smal og holder overhodet ikke samme nivå som i Sverige.
Jeg kommer til å stemme FrP til neste år, dette ene og alene for å se om de klarer å gjennomføre deler av det de lover, blant annet bedre veinett i Norge og billigere biler. Er dessverre redd for at selv med dem i regjering vil det likevel ikke skje noe, men jeg er tilbøyelig for å gi dem en sjanse.

Filip Rygg sa...

hei anonym!

Jeg er enig med deg i at vrakpant ikke er nok, men jeg tror det vil ha en positiv effekt. Er også enig i at man må oppruste veinettet. I utgangspunktet trenger vi ikke mange flere veier, men bedre og tryggere.

Det du nevner om Norges topografi er interessant. Det er tvert i mot billigere ofte å bygge i land med mye fjell og natur, dette fordi du slipper dyrt grunnerverv.

Anonym sa...

For at ulykkene skal ned så må også sinkene bort fra veien.. eller ihvertfall velge en rute hvor det ikke er så mye trafikk.

har flere ganger blitt irritert på folk som ligger 10 og 15 km/t under fartsgrensen, og man får lyst til å bare vrenge forbi. ergo det er DEM som legger opp til en farlig situasjon ved å ikke følge fartsgrensen, eller legge seg til siden og slippe forbi trafikk!..

å ett håp om 0 skadde i trafikken vil jeg si er uoppnåelig. det er ikke mye som skal til for å ta ett menneskeliv, så er man litt realistisk så skjønner man det.
MEN og ett stort MEN.. man kan alikevell få ned ulykkesstatistikken!.. lavere fartsgrenser hjelper nødvendigvis ikke .. det vet vi av erfaring. hva med å sette fartsgrensene opp? folk blir mer oppmerksomme når det går fortere.

farten MÅ ikke bestandig ned. da kan man like godt få seg en tråbil. vet om en en del gamle biler som kanskje er tryggere enn de som blir levert fra fabrikk i dag..

har jo sett at nye biler kan redde liv selvfølgelig.. men også sett flere ulykker der airbaggene ikke har løst seg ut.

så for at ulykkene skal ned så tror jeg det hjelper med bedre veier, kanskje høyere fartsgrense enkelte steder ( ikke tettbygde strøk selvfølgelig).

og de som måtte klage på at ungene kan bli påkjørt, jeg har full forståelse for at dere er redde.
men hva med å kanskje sette opp ett gjerde for dem som ikke har det? finnes flere tilltak :)

Kurt sa...

Er det ikke bare å forby motorisert privat persontransport da..??

Kurt sa...

Juhuu...trygg trafikk har jammen finni ut at de fleste MC ulykkene skjer om sommeren... den var skærp....?
Som mangeårig MC- fører, også på
vintertid, og med den aller største respekt, medfølelse og ydmykhet for dem som blir rammet av slike tragedier..

Filip Rygg sa...

anonym: enig i mye du skriver, veiene må helt klart få bedre standard, og det er på ingen måte slik at lavere fart nødvendigvis gir færre ulykker, men noen steder vil det ha en effekt og da må man prøve det ut.

kurt: er for så vidt enig med det du vil frem til. Vi kan ikke forby noe for å unngå ulykker, men vi kan gjøre en rekke enkelttiltak. Det skylder vi hverandre.

Anonym sa...

Politiet må ta det som er farlig!
Det ser ut som halvparten av bilistene ikke bruker blinklys. Før eller senere vil det drepe noen. Det er mye mer alvorlig å konsekvent glemme blinking, enn det er å kjøre i 70 i 30sone.

Oppfordrer til politistoraksjoner mot blinklysunnasluntrerene. Hilsen Erlend Sæteren

Simen sa...

Til anonym som irriterer seg over folk som ligger under fartsgrensa.

Du sier noe der, og jeg er forsåvidt enig. Jeg vil bare legge til at det ikke er så mange som ligger 10-15 km/t under fartsgrensa. På en annen side er det mange som ligger rett under fartsgrensa, mens resten av trafikken beveger seg 5 km/t over fartsgrensa. Dette kan skape farlige situasjoner, men husk på at disse faktisk har loven på sin side. De kan bare begynne å argumentere med vegtrafikkloven §3.

Noe som irriterer meg grenseløst, og som er det mest vestlandske eksempelet på aggressive bilførere, er folk som på død og liv skal kjøre forbi en etter en, selv om det er 50 biler lenger framme. Etter nærmest hver eneste ferje skjer dette, og det er akkurat som om de ikke helt har forstått et par ting. De klarer ikke å innrette seg i køen, og tror at folk kjører sakte fordi de vil. Dette ender i at disse idiotene tar 20-30 livsfarlige forbikjøringer, for å spare et par minutter, mens de i praksis sniker rett foran nesa på et hundretalls mennesker.

Kent Sigurdsen sa...

Sinkene må vekk.

Jeg kjører selv, det går unna og smeller det i 80sonen så smeller det.

Men det er disse springkåte menneskene som absolutt må forbi folk som ligger 80 km/t i 70 sonen.

Og ang den nullvisjonen, tviler man kan oppnå null. Men man kan få den drastisk ned.

Tor sa...

Midtdeler langs alle tofelts veier. Høyere bensinpriser. Massiv satsing på kollektivtransport. Det er min oppskrift på færre dødsulykker ;)

Anna-Marie sa...

Mindre bil, mer tog og buss. :)

Filip Rygg sa...

tor: enig i at midtdelere er genialt. Kan ofte være dyrt å få til, men bør prioriteres.

anna-marie: enig!